Izvješće o radu Društva tijekom 2011. godine

Izvješće obuhvaća djelovanje Društva u razdoblju između dvije godišnje skupštine.

Cjelokupno izvješće možete pročitati OVDJE.

 

Zapisnik godišnje skupštine Društva

U Imotskom je 12. listopada o.g. s početkom u 10 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta održana Godišnja skupština Društva. Skupštinu je vodio predsjednik H. Potrebica, a u radnom predsjedništvu je bila J. Balen, tajnica Društva. Sjednici je nazočilo pedeset članova Društva.

Izvještaj možete pročitati OVDJE.

 

Zapisnik s treće redovite sjednice društva

Donosimo zapisnik s treće redovite sjednice Središnjeg odbora Društva održane 10. listopada 2011. s početkom u 17 sati u u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Imotski. Sjednici su nazočili: H. Potrebica, predsjednik, A. Durman i M. Menđušić, dopredsjednici, J. Balen, tajnica, D. Perkić, rizničar, članovi – B. Čargo i K. Karlo. M. Krznarić Škrivanko, V. Kos, S. Mihelić i D. Maršić su bili odsutni.

U ime suorganizatora skupa sjednici je nazočio I. Alduk iz Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Imotskom.

Cijeli zapisnik možete pročitati OVDJE.

 

Dodijeljene nagrade Društva za 2011. godinu


Održan znanstveni skup "Istraživanja u Imotskoj krajini"

 

 

Novi program skupa sa sažecima predavanja i posterima

Donosimo program skupa i sažetke predavanja te kratke opise postera koji će biti izloženi tijekom trajanja skupa.

Program možete pregledati OVDJE.

Sažetke predavanja možete pogledati OVDJE.

Sažetke postera možete pregledati OVDJE.

 

Prijave i program skupa

Program i detalji vezani uz prijavu za sudjelovanje na skupu nalaze se OVDJE.

 

Stranica s informacijama za skup u Imotskom

Radi bolje preglednosti donosimo zasebnu stranicu vezanu uz znanstveni skup u Imotskom. Više informacija možete dobiti OVDJE ili odlaskom na link koji se nalazi u glavnom izborniku.

 

Zapisnik s druge redovite sjednice društva

Donosimo zapisnik s druge redovite sjednice Središnjeg odbora Društva održane 5. srpnja 2011. u prostorijama Društva u Zagrebu, Tomašićeva 6, s početkom u 10 sati. Cijeli zapisnik možete pročitati OVDJE.

 

Dopuna dosadašnjih dobitnika nagrada

Dopunjenu verziju dosadašnjih dobitnika nagrada možete vidjeti OVDJE.

 

Pravilnik o nagradama - izmijenjena verzija

Izmijenjenu verziju Pravilnika o nagradama možete pronaći OVDJE.

 

Znanstveni skup i godišnja skupština u Imotskom

Ovogodišnje okupljanje Društva održati će se u Imotskom od 10. do 14. listopada. Suorganizacija Znanstvenog skupa i Godišnje skupštine povjerena je Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Imotskom. Utvrđena je tema skupa: Istraživanja u Imotskoj krajini. Rezultati novih istraživanja prezentirati će se putem sekcije Postera.
Priopćenja smiju trajati 15 minuta zajedno s projekcijama. Društvo predavačima plaća dva noćenja s doručkom u hotelu, u dvokreventim sobama. Predavači koji su članovi Hrvatskog arheološkog društva ne plaćaju kotizaciju, a za ostale sudionike ona iznosi 200 kuna. Prijave za sudjelovanje na skupu primaju se do 1. rujna na adresu Društva (Tomašićeva 6) ili e-mail tajnice Društva (jbalen@amz.hr).
Opširnije obavijesti o prometnim vezama i smještaju kao i sažetci i raspored predavanja objavit će se na web stranicama Društva (www.hrvatskoarheoloskodrustvo.hr).

 

 

Suradnja u obavijestima

Prilozi za idući broj Obavijesti primaju se do 30.9.2011. Uz tekst se može priložiti i ilustrativna građa (crteži, crno-bijele ili fotografije u boji). Priloge odsad treba dostaviti isključivo na CD-u ili pak poslati na e-mail tajnice Društva J. Balen (jbalen@amz.hr); više ih nije potrebno slati u ispisu. Molimo autore da svoje priloge ispišu u fontu Times New Roman, veličina 12, s jednostrukim proredom, bez grafičkih intervencija (uvlačenja, potcrtavanja, podebljavanja i sl.). Bilješke uz prilog (ako ih ima) treba urediti kao endnote, odnosno bilješke koje se nalaze na kraju teksta. Literatura se i dalje citira na uvriježeni način (primjerice, D. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Novi ilirski epigrafički spomenici iz Ridera, GZM, n. s. 6, Sarajevo, 1951., 58).

 

Dodjela nagrada Društva za 2011. godinu

 

 

Obavijest o članarinama!!!

Još jednom izvješćujemo da smo obustavili slanje našeg društvenog glasila svima onima koji nisu podmirili svoje obveze prema Društvu od godine 2007. Također upozoravamo članove koji nisu platili članarinu od 2008. godine, da će im se uskoro također obustaviti slanje Obavijesti.
Članarina za redovite i pridružene članove iznosi 200 kn, 250 kn za inozemne članove te 100 kn za članove pripravnike i umirovljenike.

Članarina se može uplatiti kod:

- tajnice Društva (dr. sc. Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu, Trg N. Šubića Zrinskog 19)

- u prostorijama Društva (Tomašićeva 6/IV, u uredovno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 10 do 12 sati)

- na žiro račun Društva 2360000-1101512624 (općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva) uz napomenu da se pod poziv na broj upiše članski broj koji se nalazi na članskoj iskaznici, a pod model: 06.

Za sva pitanja može se obratiti tajnici Društva (jbalen@amz.hr). Nakon uplate članarine za tekuću 2011. godinu, dostaviti će se naljepnica za člansku iskaznicu. Također, obavještavamo sve koji su zagubili člansku iskaznicu da o tome obavijeste tajnicu Društva, kako bi im se mogla izraditi nova iskaznica.

 

 

Suradnja u obavijestima

Prilozi za idući broj Obavijesti primaju se do 20. travnja 2011. Uz tekst se može priložiti i ilustrativna građa (crteži, crno-bijele ili fotografije u boji). Priloge valja poslati na adresu Društva ili putem e-maila (jbalen@amz.hr  ili hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

 

Dodjela nagrada za 2010. godinu

U Palači Matice Hrvatske, Strossmajerov trg 4, 22. veljače 2011. s početkom u 13 sati dodijeljene su Nagrade Društva za godinu 2010. našim uglednim članovima. U ime Ministarstva kulture RH dodjeli Nagrada nazočio je ministar kulture Jasen Mesić.

VIŠE >>

 

Zapisnik s prve redovite sjednice Društva

Donosimo zapisnik s prve redovite sjednice Središnjeg odbora Društva održana je 22. veljače 2011. u prostorijama Društva u Zagrebu, Tomašićeva 6, s početkom u 10 sati. Cijeli zapisnik možete pročitati OVDJE.

 

Znanstveni skup i godišnja skupština u Imotskom

Ovogodišnje okupljanje Društva održati će se u Imotskom od 10. do 14. listopada. Suorganizacija Znanstvenog skupa i Godišnje skupštine povjerena je Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Imotskom. Utvrđena je tema skupa: Istraživanja u Imotskoj krajini. Prijave za predavanja na skupu primaju se najkasnije do 1.6. Rezultati novih istraživanja prezentirati će se putem sekcije Postera.
Priopćenja smiju trajati 15 minuta zajedno s projekcijama. Molimo autore da do 1. lipnja za glavnu temu skupa, kao i za sekciju Posteri dostave na adresu Društva (Tomašićeva 6 ili e-mail tajnice Društva: jbalen@amz.hr) naslov i sažetak priopćenja.
Društvo predavačima plaća dva noćenja s doručkom u hotelu, u dvokreventim sobama. Predavači koji su članovi Hrvatskog arheološkog društva ne plaćaju kotizaciju, a za ostale sudionike ona iznosi 200 kuna.
Opširnije obavijesti o prometnim vezama i smještaju objavit će se uskoro.

 

Poziv na svečanost dodjele nagrada Hrvatskog arheološkog društva

Pozivamo Vas na dodjelu nagrada Hrvatskog arheološkog društva u utorak 22. veljače 2011. u 13 sati, Palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4. Pozivnicu možete pregledati OVDJE.