Održan znanstveni skup "Istraživanja u Imotskoj krajini"

Skup je održan u prostorijama Otvorenog učilišta-Imotski.
Nakon pozdravnih govora prvo predavanje održao je Ivan Alduk u kojem je dao pregled arheoloških istraživanja u Imotskoj krajini. Sljedeće predavanje održali su Dario Vujević i Kristina Horvat o prostornoj organizaciji pećinskih nalazišta na primjeru Ravlića pećine. Darko Periša održao je predavanje o Velikoj pećini kod Grabovca, Marinko Tomasović održao je predavanje pod nazivom Neke nedoumice u vezi rimskodobne topografije u Imotskoj krajini, Ivo Glavaš o stanici beneficijara u Novama, Iva Kaić o gemama iz zbirke Franjevačkog samostana u Imotskom, Radoslav Dodig o podrijetlu imena Imotski, Ivan Alduk o radionicama stećaka u Imotskoj krajini te Snježana Tonković o kasnosrednjovjekovnoj glaziranoj keramiciu Zavičajnom muzeju u Imotskom.
Prvi dio popodnevnih predavanja bio je posvećen zaštitnim arheološkim istraživanjima na trasi jadranske autoceste. Boris Olujić predstavio je istraživanja na čvoru Zagvozd, Nela Kovačević Bokarica i Konstanta Mucić govorile su o istraživanjima lokaliteta Gradac u Zagvozdu, Vedran Katavić, Tomislav Jerončić i Ida Beg Jerončić prezentirali su istraživanja gradine, gomile i dvije vrtače u Rašćanima, a Maja Bilić prikazala je istraživanje vrtače Jablanovac i gradine Staje.
Nakon kraće stanke započelo se sa sekcijom „Novitates“ u kojoj su izlaganja imali Ankica Odža i Tino Tomas o povijesti istraživanja prapovijesne arheologije u zapadnoj Hercegovini, Zrinka Šimić-Kanaet o keramici iz Trilja. Vinka Bubić i Filip Matijević o nalazima kod Velića. Ana Pavlović interpretirala je ostavu novca s lokaliteta Crkvine kod Trijebnja, Maja Bilić prikazala je istraživanje kamenih tumula kod Vrgorca, a Maja Grgurić i Zlatan Novak imali su predavanje o rezultatima primjene 3D laserske tehnologije u svrhu dokumentiranja i rekonstrukcije arheoloških nalaza.
U večernjim satima u Zavičajnom muzeju Imotski otvorena je izložba Gradskog muzeja Makarska „Arheološka istraživanja na trasi autoceste u Zabiokovlju i Plini“.
Sljedećeg dana u jutarnjim je satima održana Godišnja skupština Hrvatskog arheološkog društva, dok je radni dio skupa nastavljen popodne sekcijom „Posteri“. Prezentirano je deset postera, a svaki autor u 5 minuta prikazao je rezultate istraživanja nakon čega je povedena rasprava. Nakon rasprave prezentirana je knjiga „Uvod u prapovijesnu arheologiju“ autorice Tihomile Težak-Gregl. Knjigu su uz autoricu predstavili recenzenti Klara Buršić Matijašić i Aleksandar Durman.
Sljedećeg dana, u četvrtak 13.listopada organiziran je jednodnevni izlet u Crljivicu, Crkvine i
Goricu kod Gruda (BiH).

 

Obavijest o članarinama!!!

Još jednom izvješćujemo da smo obustavili slanje našeg društvenog glasila svima onima koji nisu podmirili svoje obveze prema Društvu od godine 2007. Također upozoravamo članove koji nisu platili članarinu od 2008. godine, da će im se uskoro također obustaviti slanje Obavijesti.
Članarina za redovite i pridružene članove iznosi 200 kn, 250 kn za inozemne članove te 100 kn za članove pripravnike i umirovljenike.

Članarina se može uplatiti kod:

- tajnice Društva (dr. sc. Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu, Trg N. Šubića Zrinskog 19)

- u prostorijama Društva (Tomašićeva 6/IV, u uredovno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 10 do 12 sati)

- na žiro račun Društva 2360000-1101512624 (općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva) uz napomenu da se pod poziv na broj upiše članski broj koji se nalazi na članskoj iskaznici, a pod model: 06.

Za sva pitanja može se obratiti tajnici Društva (jbalen@amz.hr). Nakon uplate članarine za tekuću 2011. godinu, dostaviti će se naljepnica za člansku iskaznicu. Također, obavještavamo sve koji su zagubili člansku iskaznicu da o tome obavijeste tajnicu Društva, kako bi im se mogla izraditi nova iskaznica.

 

 

Suradnja u obavijestima

Prilozi za idući broj Obavijesti primaju se do 20. travnja 2011. Uz tekst se može priložiti i ilustrativna građa (crteži, crno-bijele ili fotografije u boji). Priloge valja poslati na adresu Društva ili putem e-maila (jbalen@amz.hr  ili hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

 

Zapisnik s prve redovite sjednice Društva

Donosimo zapisnik s prve redovite sjednice Središnjeg odbora Društva održana je 22. veljače 2011. u prostorijama Društva u Zagrebu, Tomašićeva 6, s početkom u 10 sati. Cijeli zapisnik možete pročitati OVDJE.

 

 

Izvješće o radu Društva tijekom 2010.

Zapisnik godišnje skupštine Društva za 2010.

Zapisnik 3. redovite sjednice Društva

Izvješće sa znanstvenog skupa u Varaždinu

 

Novi Pravilnik o arheološkim istraživanjima

Suradnja u obavijestima

 

Društvene nagrade

2. redovita sjednica Središnjeg odbora Društva