Znanstveni skup u Hvaru, 8.-12. 10. 2019.

Predavanja će se održati u  Galeriji Arsenal u centru grada Hvara.
Naslovi predavanja i kraći sažetci primaju primaju se do 1.6.2019. na mail Društva (hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr)
Stoga pozivamo sve kolege koji su istraživali na ovim prostorima, kao i one koji su bili aktivno uključeni u arheološki turizam svih hrvatskih otoka da svojim prilozima doprinesu uspješnosti ovog kongresa.

Podaci o smještaju i ostale informacije biti će uskoro dostupne!

 

 

povratak na vrh >>