Projekt "Šta vi tamo kopate"

Šta vi tamo kopate? je međuinstitucionalni projekt javne arheologije (arheologije za javnost, arheologije zajednice; public archaeology) u organizaciji Arheološkog muzeja u Splitu, Hrvatskog arheološkog društva, Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika i Muzeja grada Splita s ciljem popularizacije arheologije, preciznije informiranja i edukacije šire skupine muzejskih posjetitelja i javnosti o rezultatima tekućih, sustavnih arheoloških istraživanja na prostoru Dalmacije. Projekt je osmišljen u trajanju od dvije godine: započinje 29. veljače 2024. g. ciklusom od 20 tematski različitih popularno-znanstvenog predavanja, a završava izložbom koja bi se otvorila tijekom 2025. g., te popratnim katalogom.
Prvu fazu projekta čini serija besplatnih predavanja, svako u trajanju od 45 minuta, dva do tri puta mjesečno, uvijek četvrtkom u 18 h u prostorijama Stare gradske vijećnice (Narodni trg, Split). Ukupno 25 hrvatskih arheologinja i arheologa s raznorodnih znanstvenih i kulturnih institucija te privatnih arheoloških firmi, predstaviti će rezultate njihovih istraživanja na 20 arheoloških lokaliteta širom Dalmacije. Odabrani arheološki lokaliteti nalaze se u četiri hrvatske županije (Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Šibensko-kninska, Zadarska županija) – od najsjevernijeg lokaliteta Vlakno na Dugom otoku, do najjužnijih lokaliteta Nakovana i Zakotorac na poluotoku Pelješcu. Riječ je o tipološki i kronološki vrlo raznolikim arheološkim lokalitetima: od potopljenog prapovijesnog naselja, prapovijesnih spilja, gradinskih naselja i nekropola indigenog stanovništva, preko antičkih gradova, nekropola i vojničkog logora, do srednjovjekovnih arhitektonskih kompleksa, grobalja te fortifikacijskih sustava. Ovakvim stručnim događanjima, prilagođenima i dostupnima široj skupini muzejskih posjetitelja i javnosti u Splitu, po prvi puta će se predstaviti neki od netom otkrivenih i istraženih dalmatinskih arheoloških lokaliteta (Zakotorac, Soline), dok će za neke kontinuirano istraživane i ključne hrvatske arheološke lokalitete (Salona, Bribir, Isa, Danilo, Tilurij,…) biti predstavljene sintetske i nove spoznaje.
Osim prezentacije lokaliteta i rezultata istraživanja, posjetitelji će tako dobiti uvid u dinamiku arheoloških iskopavanja, različite metodološke pristupe, kao i spoznaje o brojnim arheološkim temama, pitanjima, raspravama, ali i izazovima arheološke struke. Predavanja će biti sadržajno i vremenski optimizirana te namijenjena odraslim posjetiteljima, s naglaskom na studente i turističke vodiče. Voditelji projekta su: dr. sc. Jelena Jovanović (viša kustosica Arheološkog muzeja u Splitu, dr. sc. Jacqueline Balen (muzejska savjetnica Arheološkog muzeja u Zagrebu, predsjednica Hrvatskog arheološkog društva), Ante Alajbeg (viši kustos Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika.
Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Predavanja i predavači:
Šta vi tamo kopate: SALONA – izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli (Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu)
Šta vi tamo kopate: SPLIT – Nebojša Cingelli (Neir d. o. o.)
Šta vi tamo kopate: VLAKNO – izv. prof. dr. sc. Dario Vujević (Odsjek za arheologiju, Sveučilište u Zadru)
Šta vi tamo kopate: NADIN – doc. dr. sc. Martina Čelhar (Odsjek za arheologiju, Sveučilište u Zadru)
Šta vi tamo kopate: BRIBIR – dr. sc. Nikolina Uroda (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika)
Šta vi tamo kopate: MUKOŠE – dr. sc. Juraj Belaj (Institut za arheologiju), mr. sc. Željko Krnčević (Muzej grada Šibenika)
Šta vi tamo kopate: DANILO – Emil Podrug (Muzej grada Šibenika)
Šta vi tamo kopate: GREBAŠTICA  – Andrija Nakić (Tvrđave kulture Šibenik)
Šta vi tamo kopate: MUĆ – Miroslav Vuković (Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu), Vedran Koprivnjak (Zadruga ARHEO KO-OP)
Šta vi tamo kopate: BISKUPIJA – dr. sc. Maja Petrinec (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika), dr. sc. Ante Jurčević (Arheološki muzej u Splitu)
Šta vi tamo kopate: SOLINE – doc. dr. sc. Mate Parica (Odsjek za arheologiju, Sveučilište u Zadru)
Šta vi tamo kopate: ZNOJILO – Ivan Šuta (Muzej grada Kaštela), dr. sc. Andreja Kudelić (Institut za arheologiju), dr. sc. Ivan Alduk (Konzervatorski odjel u Imotskom)
Šta vi tamo kopate: GARDUN – izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić (Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu)
Šta vi tamo kopate: STARI GRAD – dr. sc. Marina Ugarković (Institut za arheologiju)
Šta vi tamo kopate: KOPILA – izv. prof. dr. sc. Igor Borzić (Odsjek za arheologiju, Sveučilište u Zadru)
Šta vi tamo kopate: VIS – mr. sc. Boris Čargo (Arheološki muzej u Splitu)
Šta vi tamo kopate: LASTOVO – dr. sc. Ivan Drnić (Arheološki muzej u Zagrebu)
Šta vi tamo kopate: RAT – BRAČ – izv. prof. dr. sc. Vedran Barbarić (Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Splitu)
Šta vi tamo kopate: NAKOVANA – red. prof. Hrvoje Potrebica (Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu), dr. sc. Marko Dizdar (Institut za arheologiju)
Šta vi tamo kopate: ZAKOTORAC – dr. sc. Domagoj Perkić (Dubrovački muzeji), dr. sc. Marko Dizdar (Institut za arheologiju)

Najava - Znanstveni skup u Belom Manastiru


Najava - Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva

Najava znanstvenog skupa

U sklopu proslave dvjestote godišnjice osnutka Arheološkog muzeja u Splitu i dvjestote godišnjice od početka sustavnih arheoloških istraživanja u Saloni, Hrvatsko arheološko društvo i Arheološki muzej u Splitu organiziraju godišnji znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva u Solinu. Tema skupa je Salona i njen teritorij u antici i u srenjem vijeku. Skup će se održati od 11. do 15.10. 2021.

Više detalja pročitajte OVDJE.

 

Izvještaj s održanog okruglog stola

U ovogodišnjem programu skupa HAD-a održan je okrugli stol Detektori metala i arheologija – prijedlog stručnih okvira u postupanju koji se bavio gorućim problemom ilegalnog korištenja detektora metala, postojećim zakonskim okvirom obuhvaćenim Zakonom o zaštiti kulturne baštine te mogućnošću njegovog poboljšanja. Sudionici okruglog stola bili su Andrea Cukrov, Ivan Drnić, Saša Kovačević, Hrvoje Potrebica i Zoran Wiewegh, a nakon njihovih izlaganja u raspravu su se uključili i kolege iz publike. Više pročitajte OVDJE.

 

Izvještaj s održanog okruglog stola

Arheolozi i konzervatori o zaštiti arheološke baštine (primjeri dobre prakse i problemi, unaprjeđenje sustava)
Okrugli stol održan 7. listopada 2020.
Sudjelovali su: Jacqueline Balen (Arheološki muzej u Zagrebu), Josip Burmaz (Kaducej d.o.o.), Ivana Miletić Čakširan (Ministarstvo kulture i medija, Konzervatorski odjel u Sisku). Iako planirano, Ina Miloglav (Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagreb) bila je spriječena te nije sudjelovala u radu okruglog stola.  

Raspravljalo se o odnosu triju zakonskih regulativa (Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03NN 157/03 Ispravak, NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12 NN 157/13,NN 152/1444/1790/1832/2062/20), Zakon o muzejima (NN 61/18NN 98/19) i Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/102/20)) u provedbi:
1. arheoloških pregleda terena
2. nedestruktivnih arheoloških metoda (geofizika i lidar)
3. arheoloških iskopavanja (zaštitnih, sustavnih)

4. obrada i pohrana arheoloških nalaza.

VIŠE PROČITAJTE OVDJE.

Najava znanstvenog skupa u Sisku

Poziv na konferenciju MetArh

Poziv na promociju i prikaz knjige

Predstavljanje će biti održano u Zagrebu i Ljubljani:
• 27. studenoga 2019. godine u 13 sati u Arheološkom muzeju u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb;
• 4. prosinca 2019. godine u 10 sati u Direktoratu za kulturno dediščino, Metelkova 4, Ljubljana.

Oba rada nastala su kao doktorske disertacije na Odsjeku za arheologiju Sveučilišta u Ljubljani i razmatraju iznimno važne izazove suvremenoj zaštiti arheološke baštine te svaka na svojem području predstavlja novum na široj međunarodnoj razini.
Knjiga Filomene Sirovice usmjerena je na metodologiju izrade odnosno modeliranja procjene gubitka vrijednosti i drugih relevantnih arheoloških informacija kod oštećenog ili uništenog arheološkog zapisa. Metoda koju je razvila Filomena Sirovica ima potencijal postati jedan od značajnih instrumenata u praksi zaštite arheološke baštine.
Tamara Leskovar predstavit će rezultate eksperimentalnih istraživanja stanja i promjena različitih vrsta artefakata i drugih arheoloških ostataka koji su bili izloženi mehaničkom stresu. Poznavanje učinaka mehaničkog stresa značajno doprinosi planiranju prikladne strategije zaštite arheološke baštine in situ.
Nakon predstavljanja slijedi diskusija koju će voditi prof. dr. sc. Predrag Novaković s Odsjeka za arheologiju Sveučilišta u Ljubljani.

Znanstveni skup u Hvaru - novosti

7. konferencija MetArh - poziv

Znanstveni skup u Hvaru, 8.-12. 10. 2019.

Predavanja će se održati u  Galeriji Arsenal u centru grada Hvara.
Naslovi predavanja i kraći sažetci primaju primaju se do 1.6.2019. na mail Društva (hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr)
Stoga pozivamo sve kolege koji su istraživali na ovim prostorima, kao i one koji su bili aktivno uključeni u arheološki turizam svih hrvatskih otoka da svojim prilozima doprinesu uspješnosti ovog kongresa.

Podaci o smještaju i ostale informacije biti će uskoro dostupne!

Međunarodna konferencija o arheološkom turizmu

Najava skupa u Požegi

Smještaj za sudionike Skupa biti će u Vili Stanišić, Ulica Dr. Franje Tuđmana 10.

 

Poziv na znanstveni skup u Vinkovcima

Arheološki odjel Gradskoga Muzeja Vinkovci organizira Znanstveni skup: "Održivi razvoj - Mi i Oni ili Mi ili Oni?" u četvrtak i petak, 9. i 10. studenog 2017. godine u Vinkovcima, a povodom 45. godina od proglašenja Zaštićene arheološke zone u Vinkovcima.

Prosljeđujemo poziv:

"Pozivamo vas da se odazovete na naš skup „Održivi razvoj – Mi i Oni ili Mi ili Oni“, koji organiziramo povodom obilježavanja 45. godišnjice uspostavljanja Zaštićene arheološke zone grada Vinkovaca i 75. godine života dr. sc. Ivane Iskre-Janošić, kojoj i dugujemo zaslugu za uspostavljanje iste. 

Molim Vas da nam pošaljete odgovor najkasnije do: 01. travnja 2017. godine.

 Srdačan pozdrav iz sunčanih Vinkovaca

U ime Organizacijskog odbora, tajnica Skupa,

Anita Rapan Papeša"

Potpuni tekst pozivnice pročitajte OVDJE.

Prijavnicu za skup preuzmite OVDJE.

 

Poziv na znanstveni skup

Poziv na konferenciju "Metodologija i arheometrija"

Konferencija "TRADE - Transformations of Adriatic Europe"

Preliminarni program konferencije TRADE

Poziv na znanstveni skup "Methodology and Archaeometry"

Pozivamo Vas na 3. konferenciju "Methodology and Archaeometry" koja će se održati od 2. do 4. prosinca 2015. na Sveučilištu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu, u organizaciji Odsjeka za arheologiju.

Detaljne informacije o konferenciji i predaji sažetaka možete pronaći OVDJE.

Poziv na znanstveni skup

Znanstveni skup "Prapovijesni lovci skupljači i ratari na Jadranu i susjednim područjima"

 

Konferencija "Trasnformations of Adriatic Europe"

Josip Kunkera i prošlost čaglinskog kraja

Obavještavamo Vas da će 28. studenog 2014. u Požegi biti održan skup "Josip Kunkera i prošlost čaglinskog kraja". Skup će biti održan u organizaciji Hrvatskog arheološkog druptva, Katoličke gimnazije, Zavoda za znanstveni i umjetnički rad i Povijesnog društva Požega, a otvaranje će se održati u 9:30 sati u Dvorani Bl. Alojzija Stepinca u Požeškoj biskupiji (na Trgu svetog Trojstva).

Program skupa možete pregledati OVDJE.

 

Najava - MetArh

Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima čast pozvati Vas na 2. znanstveni skup "Metodologija i arheometrija" koji će se održati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 4. i 5. prosinca 2014. s početkom u 9 sati.

Program skupa i knjigu sažetaka možete pregledati OVDJE.

 

povratak na vrh >>